Language of document :

Kanne 9.7.2010 - Hecq v. komissio

(Asia F-56/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla se kieltäytyi korvaamasta täysimääräisesti tiettyjä sairauskuluja ja lääkärinpalkkioita.

Vaatimukset

sairaskassan Brysselin maksutoimiston 20.10.2009 laskelman N:o 171 muodossa tekemä päätös, jolla kieltäydyttiin korvaamasta täysimääräisesti kantajalle neljä käyntiä yleislääkärin vastaanotolla 17.2, 2.4, 23.4 ja 11.5.2009; kaksi käyntiä erikoislääkärin vastaanotolla 6.4 ja 15.6.2009 ja kaksi psykiatri Vandenborren määräämää lääkeostosta 22.6 ja 22.9.2009, on kumottava

siltä osin kuin välttämätöntä, on kumottava nimittävän viranomaisen 13.4.2010 tekemä päätös siltä osin kuin sillä hylättiin kantajan 20.1.2010 tekemä valitus edellä mainitusta, 20.10.2009 tehdystä päätöksestä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________