Language of document :

Kanne 9.7.2010 - Moschonaki v. komissio

(Asia F-55/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Crysanthe Moschonaki (Bryssel, Belgia) (edustaja: N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla jätettiin ottamatta huomioon kantajan avustaja - kirjastonhoitajan virkaa koskeva hakemus ja komission velvoittaminen maksamaan kantajalle korvaus aineellisesta ja aineettomasta vahingosta.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 30.9.2009 tekemä päätös, jolla se jätti ottamatta huomioon kantajan hakemuksen, joka koski ilmoituksessa KOM/2009/1379 tarkoitettua avustaja - kirjastonhoitajan virkaa käännöstoimen pääosaston D-linjan 3 yksikössä, on kumottava

siltä osin kuin tarpeellista, on kumottava nimittävän viranomaisen 31.3.2010 tekemä päätös hylätä kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukainen, 28.12.2009 tekemä valitus

kantajalle on maksettava 30 000 euroa korvauksena hänelle aiheutuneesta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________