Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 3. septembra 2010 - Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-53/10)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 -