Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 18. novembra 2020 – CS/Eurowings GmbH

(Zadeva C-613/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Salzburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CS

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali pomeni stavka delavcev letalskega prevoznika, h kateri je pozval sindikat zaradi uveljavljanja zahtev iz naslova plač in/ali socialnih zahtev, „izredne razmere“ v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

2.    Ali to velja vsaj takrat,

a) kadar delavci hčerinske družbe solidarno sprejmejo poziv k stavki proti matični družbi (Lufthansa AG), da bi podprli zahteve kabinskega osebja matične družbe, ki jih skuša doseči sindikat, in

b) zlasti takrat, kadar se stavka v hčerinski družbi po sklenitvi dogovora v matični družbi „osamosvoji“ s tem, da sindikat brez razpoznavnih razlogov vztraja pri stavki in jo celo podaljša, kabinsko osebje hčerinske družbe pa temu pozivu sledi?

3.    Ali za dokaz izrednih razmer zadostuje trditev dejanskega letalskega prevoznika, da je sindikat kljub temu, da je matična družba izpolnila zahteve, brez razloga vztrajal pri pozivu k stavki in ga nazadnje celo podaljšal, in kdo nosi dokazno breme, če so podrobnejše dejanske okoliščine glede tega ostale nejasne?

4.    Ali lahko stavka v hčerinski družbi tožene stranke, ki je bila 18. oktobra 2019 napovedana za 20. oktober 2019 od 5.00 do 11.00 in ki je bila nazadnje 20. oktobra 2019 ob 5.30 spontano podaljšana do 24.00, pomeni okoliščino, ki je dejansko ni mogoče obvladovati?

5.    Ali pomenijo ukrepi v obliki priprave alternativnega voznega reda in uporaba nadomestnih letal za lete, ki so bili odpovedani zaradi pomanjkanja kabinskega osebja, pri katerih so bili posebej upoštevani vodni cilji in se je razlikovalo med leti znotraj Nemčije in leti znotraj Evrope, položaju primerne ukrepe, če se ob tem upošteva, da je bilo treba tega dne od 712 letov, ki bi morali biti opravljeni, odpovedati le 158 letov?

6.    Katere zahteve veljajo glede trditvenega bremena dejanskega letalskega prevoznika, da je sprejel vse ustrezne ukrepe, ki jih tehnično in ekonomsko lahko nosi?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 07 zvezek 008 str. 10 - 16).