Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Düsseldorf on esittänyt 17.11.2020 – EZ v. Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Unipersonal

(asia C-606/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EZ

Vastaaja: Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Unipersonal

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehdyn yleissopimuksen, jonka Euroopan yhteisö allekirjoitti 9.12.1999, joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/539/EY1 ja joka tuli voimaan 28.6.2004, 20 artiklan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että rahdinkuljettaja vapautuu kokonaan tai osittain kyseisen yleissopimuksen 17 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetusta vastuustaan matkatavaran katoamisesta, mikäli matkustaja, ilmoittamatta siitä rahdinkuljettajalle, kuljettaa uusia tai uudenveroisia elektroniikkatuotteita, kuten kompaktikamera, tabletti (iPad) ja langattomat kuulokkeet, kirjatussa matkatavarassa käsimatkatavaran sijaan, vaikka näiden elektroniikkatuotteiden kuljettaminen käsimatkatavarassa oli matkustajalle mahdollista ja sitä voitiin häneltä kohtuudella edellyttää?

____________

1 Yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehty neuvoston päätös 2001/539/EY (EYVL 2001, L 194, s. 38).