Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 12. novembra 2020 – „AKZ - Burgas“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika - Burgas“

(Zadeva C-602/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „AKZ - Burgas“ EOOD

Tožena stranka: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pravo Unije nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki zakonite obresti, ki se plačajo v okviru povračila prispevkov za socialno varnost, pobranih v nasprotju s pravom Unije, omejuje na obresti, ki začnejo teči naslednji dan po vložitvi zahtevka za povračilo glavnice?

Ali pravo Unije, zlasti načeli enakovrednosti in učinkovitosti, nasprotujejo nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki zakonite obresti, ki se plačajo v okviru povračila obveznih prispevkov za socialno varnost, pobranih v nasprotju s pravom Unije, omejuje na obresti, ki začnejo teči naslednji dan po vložitvi zahtevka za povračilo teh neupravičeno plačanih/pobranih zneskov in ki tečejo do povračila teh zneskov?

____________