Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 12 november 2020 – ”AKZ – Burgas” EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Burgas”

(Mål C-602/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: ”AKZ – Burgas” EOOD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Burgas”

Tolkningsfrågor

Är det enligt unionsrätten tillåtet att bibehålla sådana nationella bestämmelser som dem som prövas i det nationella målet i vilka lagstadgad ränta inom ramen för återbetalning av sociala avgifter som erhållits i strid med unionsrätten begränsas till den ränta som beräknas från den dag som följer efter dagen för ansökan om återbetalning av huvudbeloppet?

Är det enligt unionsrätten, och särskilt likhetsprincipen och effektivitetsprincipen, tillåtet att bibehålla sådana nationella bestämmelser som dem som prövas i det nationella målet i vilka lagstadgad ränta inom ramen för återbetalning av obligatoriska sociala avgifter som erhållits i strid med unionsrätten begränsas till den ränta som beräknas från den dag som följer efter dagen för ansökan om återbetalning av dessa felaktigt erlagda/mottagna belopp till dess att återbetalning sker?

____________