Language of document :

Valitus, jonka Anne-Marie Klose on tehnyt 10.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-81/20, Klose v. EUIPO, 9.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-600/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Anne-Marie Klose (edustaja: I. Seher, Rechtsanwältin)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 11.2.2021 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________