Language of document :

2021 m. sausio 13 d. Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Byla C-19/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: I, S

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Dublino reglamento1 27 straipsnis, prireikus siejamas su Chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad prašoma valstybė narė prašytojui, kuris yra prašančiojoje valstybėje narėje ir nori būti perduotas pagal Dublino reglamento 8 straipsnį (arba 9, arba 10 straipsnį), arba jo šeimos nariui, kaip jis suprantamas pagal Dublino reglamento 8, 9 arba 10 straipsnį, privalo suteikti galimybę teisme pasinaudoti veiksminga teisine gynyba dėl prašymo perimti savo žinion netenkinimo?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai ir Dublino reglamento 27 straipsnis nebūtų veiksmingos teisinės gynybos pagrindas, ar Chartijos 47 straipsnis, siejamas su pagrindine teise į šeimos vientisumą ir vaiko interesų apsauga (kaip įtvirtinta Dublino reglamento 8–10 straipsniuose ir 19 konstatuojamojoje dalyje), turi būti aiškinamas taip, kad prašoma valstybė narė prašytojui, kuris yra prašančiojoje valstybėje narėje ir nori būti perduotas pagal Dublino reglamento 8–10 straipsnius, arba jo šeimos nariui, kaip jis suprantamas pagal Dublino reglamento 8–10 straipsnius, privalo suteikti galimybę teisme pasinaudoti veiksminga teisine gynyba dėl prašymo perimti savo žinion netenkinimo?

3.    Jei į 1 arba 2 klausimą (antrą dalį) būtų atsakyta teigiamai, kaip ir kuri valstybė narė turi pranešti prašytojui arba jo šeimos nariui apie prašomos valstybės narės sprendimą netenkinti prašymo ir teisę dėl to pasinaudoti teisine gynyba?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).