Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 1.7.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Pécsi Törvényszék – Unkari) – Tolnatext Bt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-636/20)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tullikoodeksi – 22 artiklan 6 kohta – 29 artikla – Oikeus tulla kuulluksi – Viran puolesta aloitetut menettelyt – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Selostuksen puuttuminen syistä, jotka oikeuttavat sen, että vastauksen antaminen ennakkoratkaisukysymykseen on tarpeen pääasian ratkaisemiseksi – Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Pécsi Törvényszék

Asianosaiset

Kantaja: Tolnatext Bt.

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Määräysosa

Pécsi Törvényszékin (Pécsin alioikeus, Unkari) 30.10.2020 tekemällä päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________

1 EUVL C 62, 22.2.2021.