Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 25. mai 2011. aasta määrus - AL versus parlament

(kohtuasi F-93/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 328, 4.12.2010, lk 61.