Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 mai 2011

AL/Parlamentul European

(Cauza F-93/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei, ca urmare a soluţionării amiabile.

____________

1 - JO C 328, 4.12.10, p. 61.