Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 25. maja 2011 - AL proti Parlamentu

(Zadeva F-93/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 328, 4.12.10, str. 61.