Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júna 2011 - Dricot-Daniele a i./Komisia

(vec F-92/10)

(Verejná služba - Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgicko) a i. (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie výplatných pások o úprave mesačných platov žalobcov za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných pások vydaných od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Výrok

1.    Konanie o žalobe F-92/10, Dricot-Daniele a i./Komisia, sa zastavuje.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s. 40.