Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 - Dricot-Daniele m.fl. mot kommissionen

(Mål F-92/10)

(Personalmål - Årlig anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda - Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luigia Dricot-Daniele m.fl. (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandenas anpassningsspecifikation för perioden juli-december 2009 och de lönespecifikationer som har upprättats sedan den 1 januari 2010 i samband med den årliga anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i saken i mål F-92/10, Dricot-Daniele m.fl. mot kommissionen.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 13 av den 15.1.11, s. 40.