Language of document :

2011 m. gegužės 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Carpenito prieš Tarybą

(Byla F-94/10)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 13, 2011 1 15, p. 41.