Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 18 mai 2011 - Carpenito/Consiliul

(Cauza F-94/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 13, 15.1.11, p. 41.