Language of document :

Kanne 1.10.2010 - Dricot-Daniele ym. v. komissio

(Asia F-92/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajien palkkojen tarkistusta vuoden 2009 heinäkuun ja joulukuun välisen jakson osalta koskevat palkkakuitit, ja palkkakuitit, jotka on laadittu 1.1.2010 jälkeen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen yhteydessä 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 mukaisesti, on kumottava.

Vaatimukset

Kantajien vuoden 2009 palkantarkistusta koskevat palkkakuitit, ja kantajien vuoden 2010 tammikuun ja sitä myöhemmät palkkakuitit on kumottava siltä osin kuin niissä sovelletaan 1,85 prosentin suuruista mukautusprosenttia, ja näiden palkkakuittien vaikutukset on pidettävä voimassa siihen asti, kunnes uudet palkkakuitit annetaan

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________