Language of document :

2010 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje AK prieš Komisiją

(Byla F-91/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: AK, atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad nebuvo parengtos tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos ir pradėti administracinį tyrimą priekabiavimo faktams nustatyti, panaikinimas ir prašymas atlyginti patirtą žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti ieškovo 2009 m. lapkričio 24 d. pateiktą prašymą atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad nebuvo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos už 2001-2002 m., 2004 m., 2005 ir 2008 m. laikotarpiu bei pradėti administracinį tyrimą priekabiavimo faktams nustatyti;

nurodyti Komisijai sumokėti ieškovui, pirma, 53 000 eurų sumą už prarastą galimybę būti paaukštintam į A5 lygį vykstant 2003 m. pareigų paaukštinimo procedūrai, be to, kad jo teisės į pensiją būtų patikslintos sumokant atitinkamas išmokas, antra, 400 eurų sumą kas mėnesį (atitinkančią 70 % skirtumo tarp jo gaunamos invalidumo pensijos ir sumos, kurią jis gautų, jei būtų buvęs paaukštintas 2003 m.) ir, trečia, 35 000 eurų už patirtą moralinę žalą dėl besitęsiančios neteisėtos jo administracinės situacijos neatsižvelgiant į, visų pirma, 2005 m. balandžio 20 d. ir 2009 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimus ir 2007 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________