Language of document :

Beroep ingesteld op 4 oktober 2010 - Carpenito / Raad

(Zaak F-94/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Renzo Carpenito (Overijse, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en S. Rodrigues, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om instandhouding van de gevolgen van de betwiste salarisafrekeningen tot de vaststelling van een verordening die met terugwerkende kracht verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009 zal vervangen en om vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden

Conclusies van de verzoekende partij

instandhouding van de gevolgen van de betwiste salarisafrekeningen tot de vaststelling van een verordening die met terugwerkende kracht verordening nr. 1296/2009 zal vervangen;

veroordeling van de Raad tot vergoeding van verzoekers financiële schade door middel van de betaling van een bedrag dat gelijk is aan het verlies aan bezoldiging dat is ontstaan door de toepassing van de kennelijk onwettige verordening nr. 1296/2009, plus terugbetaling van het gedeelte van de speciale heffing die sinds januari 2010 krachtens artikel 66 bis van het Statuut maandelijks wordt toegepast en waarvan het percentage ten onrechte op basis van die verordening is vastgesteld, welk bedrag, onverminderd de uitlegging van het Gerecht, op 30 000 EUR wordt geraamd;

veroordeling van de Raad tot vergoeding van verzoekers immateriële schade door de betaling van een symbolische vergoeding van 1 EUR;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.

____________