Language of document :

Žaloba podaná dne 5. října 2010 - Andrecs a další v. Komise

(Věc F-96/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Stefan Robert Andrecs (Brusel, Belgie) a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, které se promítlo ve výplatních páskách žalobců a kterým se jim s účinností od 1. července 2009 upravují odměny, důchody a ostatní dávky v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí, kterým OOJ žalobcům stanovil novou výši odměn, důchodů a ostatních dávek podle služebního řádu a které se projevilo zejména ve výplatních páskách dotyčných osob R6/2009 a 01/2010, a zrušit rozhodnutí, kterým OOJ dne 24. června 2010 zamítl stížnost žalobců podanou dne 29. března 2010, a to v rozsahu, v němž bylo v uvedených rozhodnutích žalobcům odmítnuto zvýšení jejich odměn, důchodů a dávek podle služebního řádu o 3,70 % jejich původní výše a v němž byla zamítnuta jejich žádost o přiznání úroků počítaných z částek, které jsou jim nadále dlužné, se sazbou stanovenou Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, zvýšenou o dva procentní body, a to ode dne, kdy jim na předmětné částky vznikl nárok, až do jejich úplného zaplacení;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________