Language of document :

2010. október 5-én benyújtott kereset - Andrecs és társai kontra Bizottság

(F-96/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Stefan Robert Andrecs (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek díjazását, nyugdíját és a nekik járó egyéb támogatásokat 2009. július 1-jei hatállyal kiigazító, a felperesek illetményelszámolásában megjelenő, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében meghozott alperesi határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amelyben a kinevezésre jogosult hatóság megállapította a felperesek díjazása, nyugdíja és a személyzeti szabályzat alapján nekik járó egyéb támogatások új összegét, amely határozat többek között az érdekeltek R6/2009. és 01/2010. sz. illetményelszámoló lapjaiban jut kifejezésre, továbbá semmisítse meg azt a határozatot, amelyben a kinevezésre jogosult hatóság 2010. június 24-i keltezéssel elutasította a felperesek által 2010. március 29-én benyújtott panaszt, amennyiben az említett határozatok megtagadják, hogy a felperesek díjazását, nyugdíját és a személyzeti szabályzat alapján nekik járó egyéb támogatásokat az eredeti összegükhöz képest 3,70%-kal növeljék, és elutasítják a felperesek arra irányuló kérelmét, hogy az általuk követelt összegek vonatkozásában fizessenek nekik az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított kamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a szóban forgó összegek esedékességének időpontjától a teljes kifizetésükig számított kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________