Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Slettelse af sag T-235/99 (1)

(Processprog: nederlandsk)

Ved kendelse af 13. februar 2004 har formanden for Anden Udvidede Afdeling ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans besluttet, at sag T-235/99, Garage Bergesteyn BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, skal slettes af registeret.

____________

1 - EFT C 47 af 19.2.2000.