Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     6 päivänä maaliskuuta 2003

yhdistetyissä asioissa T-228/99 ja T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale ja Land Nordrhein-Westfalen vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

    (Valtiontuki ( Komission toimivallan puuttuminen ( Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen ( Olennaisten menettelymääräysten rikkominen ( Tuen käsite ( EY 87 ja EY 295 artiklan rikkominen (

Markkinataloudessa toimiva sijoittaja ( Kohtuullinen korvaus ( Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti)

    (Oikeudenkäyntikieli: saksa)

Asioissa T-228/99 ja T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajanaan asianajaja F. Montag, prosessiosoite Luxemburgissa, Land Nordrhein-Westfalen, edustajanaan asianajaja M. Schütte, prosessiosoite Luxemburgissa, jota tukee Saksan liittotasavalta (asiamiehinään W.-D. Plessing ja H.-F. Wissel), vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään K.-D. Borchardt ja V. Kreuschitz), jota tukee Bundesverband deutscher Banken e.V., kotipaikka Berlin, edustajanaan asianajaja H.-J. Niemeyer, joissa kantajat vaativat yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan toimenpiteestä, jonka Saksan liittotasavalta on toteuttanut Westdeutsche Landesbank Girozentralen (WestLB) hyväksi, 8 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 2000/392/EY (EYVL 2000, L 150, s. 1), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (laajennettu toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit V. Tiili, J. Pirrung, P. Mengozzi ja A. W. H. Meij, kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen, on antanut 6.3.2003 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Toimenpiteestä, jonka Saksan liittotasavalta on toteuttanut Westdeutsche Landesbank Girozentralen (WestLB) hyväksi, 8 päivänä heinäkuuta 1999 tehty komission päätös 2000/392/EY kumotaan.

2)Komissio velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut, ja se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

3)Saksan liittotasavalta ja Bundesverband deutscher Banken eV (BdB) vastaavat molemmat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EYVL C 6, 8.1.2000.