Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

Výmaz věci T-236/991

(Jednací jazyk: nizozemština)

Usnesením ze dne 4. května 2004 rozhodl předseda druhého rozšířeného senátu Soudu prvního stupně Evropských společenství o výmazu věci T-236/99, Direcks Service Station Bocholtz B.V., podporovaná Nizozemským královstvím proti Komisi Evropských společenství.

____________

1 - Úř. věst. C 47, 19.2.2000