Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Avskrivning av mål T-236/99(1)

(Rättegångsspråk: nederländska)

Genom beslut av den 4 maj 2004 har ordföranden på andra avdelningen i utökad sammansättning vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av mål T-236/99, Direcks Service Station Bochlolz B.V., med stöd av Konungariket Nederländerna, mot Europeiska gemenskapernas kommission.

____________

1 - EGT C 47, 19.2.2000.