Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 17ης Οκτωβρίου 2008 - Cerafogli κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση F-84/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Maria Concetta Cerafogli (Φρανκφούρτη, Γερμανία) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Να υποχρεωθεί η ΕΚΤ να αποκαταστήσει τη ζημία που ισχυρίζεται ότι υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα λόγω δυσμενούς διακρίσεως στηριζόμενης στη συνδικαλιστική δραστηριότητά της.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να της καταβάλει αποζημίωση για την υλική ζημία, ίση, αφενός, προς τη διαφορά του καταβληθέντος στην προσφεύγουσα-ενάγουσα μισθού και του μισθού του βαθμού ("band") H, κλιμακίου 54, για το χρονικό διάστημα από το 2004 έως το 2007, ήτοι 23 πρόσθετων κλιμακίων και, αφετέρου, προς ένα bonus 3 500 ευρώ ετησίως για τα έτη 2001, 2002 και 2003,

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να της καταβάλει το ποσό των 157 000 ευρώ ή, επικουρικώς, το ποσό των 45 000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη,

να ακυρώσει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την απόφαση της 25ης Ιουνίου 2008 περί απορρίψεως της αιτήσεως προς εξέταση κατά το προ της ασκήσεως προσφυγής στάδιο και την απόφαση της 7ης Αυγούστου 2008 περί απορρίψεως της ενστάσεως, καθόσον οι αποφάσεις αυτές είναι συναφείς με την υπό κρίση προσφυγή,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα δικαστικά έξοδα.

____________