Language of document :

2008. október 17-én benyújtott kereset - Cerafogli kontra EKB

(F-84/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EKB azon kár megtérítésére kötelezése, amely a felperest a szakszervezeti tevékenységéhez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés folytán állítólag érte

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen kártérítést azért a vagyoni kárért, amely egyrészt a felperes által ténylegesen kapott fizetés és a H besorolási fokozat ("band") 54. fizetési fokozata szerinti fizetés 2004-től 2007-ig számított különbözetének, vagyis 23 további fizetési fokozatnak, másrészt pedig a 2001., 2002. és 2003. év vonatkozásában évenként 3 500 euró jutalomnak felel meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy nem vagyoni kártérítés jogcímén fizessen 157 000 euró, vagy másodlagosan 45 000 euró összeget;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a pert megelőző vizsgálat lefolytatása iránti kérelmet elutasító 2008. június 25-i határozatot, valamint a panaszt elutasító 2008. augusztus 7-i határozatot, amennyiben e határozatok összefüggenek a jelen keresettel;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Központi Bankot kötelezze a költségek viselésére.

____________