Language of document :

Beroep ingesteld op 17 oktober 2008 - Cerafogli / ECB

(Zaak F-84/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Veroordeling van de Europese Centrale Bank tot betaling van de schade die verzoekster zou hebben geleden als gevolg van een met haar vakbondsactiviteit verband houdende discriminatie

Conclusies van de verzoekende partij

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de materiële schade bestaande in, enerzijds, het verschil tussen het door verzoekster ontvangen salaris en een salaris van de rang ("band") H, salaristrap 54, vanaf 2004 tot 2007, dat wil zeggen 23 extra salaristrappen en, anderzijds, toekenning van een bonus van 3 500 EUR per jaar voor de jaren 2001, 2002 en 2003;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het bedrag van 157 000 EUR of, subsidiair, het bedrag van 45 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 25 juni 2008 houdende afwijzing van het verzoek om een precontentieus onderzoek en van het besluit van 7 augustus 2008 tot afwijzing van de klacht, voor zover die besluiten verband houden met het onderhavige beroep;

verwijzing van de Europese Centrale Bank in de kosten van de procedure.

____________