Language of document :

Žaloba podaná 13. októbra 2008 - Ketselidou/Komisia

(vec F-81/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zoe Ketselidou (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, ktorú podala žalobkyňa, o zmenu výpočtu odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa majú zobrať do úvahy pri prevode práv na dôchodok nadobudnutých v Grécku do režimu Spoločenstva

Návrhy žalobkyne

zrušenie rozhodnutia z 10. januára 2008 ktorým menovací orgán zamietol žiadosť, ktorú podala žalobkyňa, o zmenu výpočtu odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré nadobudla v dôchodkovom systéme inštitúcií Európskych spoločenstiev po prevode práv na dôchodok gréckymi poisťovňami,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________