Language of document :

Προσφυγή της 13ης Οκτωβρίου 2008 - Clarke, Παπαθανασίου και Periañez-González κατά ΓΕΕΑ

(Υπόθεση F-82/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Nicole Clarke (Alicante, Ισπανία), Ελισάβετ Παπαθανασίου (Alicante, Ισπανία) και Mercedes Periañez-González (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: H. Tettenborn, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός αίτημα να ακυρωθεί η ρήτρα των συμβάσεων των προσφευγουσών η οποία προβλέπει αυτόματη λύση τους στην περίπτωση που οι προσφεύγουσες δεν περιληφθούν σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων του πρώτου γενικού διαγωνισμού για τα καθήκοντά τους. Αφετέρου αίτημα να δηλωθεί ότι οι διαγωνισμοί OHIM/AD/02/07 και OHIM/AST/02/07 δεν έχουν καμία επιρροή στις συμβάσεις των προσφευγουσών, ή να ακυρωθούν οι διαγωνισμοί αυτοί. Επιπλέον, αίτημα για χρηματική ικανοποίηση.

Αιτήματα των προσφευγουσών

Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τη ρήτρα του άρθρου 5 των αντίστοιχων συμβάσεων εργασίας των προσφευγουσών·

να μην έχει κανένα αποτέλεσμα για τις σχέσεις εργασίας των προσφευγουσών η προκήρυξη των διαγωνισμών που δημοσιεύτηκε στις 12.12.2007 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 300A υπό τους αριθμούς OHIM/AD/02/07 και OHIM/AST/02/07·

επικουρικώς, να ακυρώσει τις τεκμαιρόμενες ως απορριπτικές, βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2, περίοδοι 3 και 4, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ), αποφάσεις του ΓΕΕΑ της 12.7.2008 (για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη από τις προσφεύγουσες), καθώς και την απόφαση του ΓΕΕΑ της 18.7.2008 (για τη δεύτερη από τις προσφεύγουσες)

επικουρικώς, να ακυρώσει τις απευθυνόμενες στις προσφεύγουσες απορριπτικές αποφάσεις του ΓΕΕΑ της 7.3.2008, οι οποίες τους κοινοποιήθηκαν στις 10.3.2008, επί των αιτήσεων που υπέβαλαν οι προσφεύγουσες σύμφωνα με το άρθρο 90, παράγραφος 1, του ΚΥΚ,στο μέτρο κατά το οποίο με τις αποφάσεις αυτές

δεν δίνεται συγκατάθεση για να τροποποιηθούν οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσφευγουσών έτσι ώστε να απαλειφθεί εξ ολοκλήρου, χωρίς να αντικατασταθεί από άλλη, η ρήτρα του άρθρου 5 των συμβάσεων εργασίας σχετικά με την προϋπόθεση του πρόσθετου εξωτερικού διαγωνισμού, ή, επικουρικώς, τουλάχιστον η πρώτη περίοδος της ρήτρας αυτής,

δεν δηλώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου των προσφευγουσών,

δεν δηλώνεται ότι δεν απαιτείται συμμετοχή των προσφευγουσών σε δημόσια διαδικασία επιλογής προκειμένου να εξακολουθήσουν να απασχολούνται στο ΓΕΕΑ ως έκτακτες υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου,

ούτε δηλώνεται, όπως επικουρικώς ζητήθηκε,

ότι δεν απαιτείται συμμετοχή των προσφευγουσών στον διαγωνισμό ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 12.12.2007 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 300A υπό τους αριθμούς OHIM/AD/02/07 και OHIM/AST/02/07 για να εξακολουθήσουν να απασχολούνται στο ΓΕΕΑ ως έκτακτες υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου,

να ακυρώσει τις δηλώσεις της υπηρεσίας προσωπικού του ΓΕΕΑ στις από 19.12.2007 επιστολές προς τις προσφεύγουσες, με τις οποίες το ΓΕΕΑ συνδέει την κάθε προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 300A της 12.12.2007 με τις ρήτρες του άρθρου 5 των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας με τις προσφεύγουσες·

καθώς και, επικουρικώς, να ακυρώσει τους διαγωνισμούς που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 300A της 12.12.2007, στο μέτρο κατά το οποίο οι προσφεύγουσες εθίγησαν από αυτούς·

να υποχρεώσει το ΓΕΕΑ να καταβάλει στις προσφεύγουσες εύλογη χρηματική ικανοποίηση, το ύψος της οποίας θα καθορίσει το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κατά την κρίση του, για την ηθική βλάβη που τους προκάλεσαν οι - σύμφωνα με τα ανωτέρω αιτήματα ακυρωτέες - αποφάσεις·

να καταδικάσει το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) στα δικαστικά έξοδα.

____________