Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 juni 2009 - Ketselidou / Commissie

(Zaak F-81/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep - Arrest van een gemeenschapsrechter - Nieuw wezenlijk feit - Ontbreken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Zoe Ketselidou (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om herziening van de berekening van de pensioenjaren die in aanmerking moeten worden genomen bij de overdracht van de in Griekenland verworven pensioenrechten aan de communautaire regeling

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Ketselidou zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 313 van 6.12.2008, blz. 59.