Language of document :

Virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) tuomio 28.10.2010 - Cerafogli v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-84/08)1

(Henkilöstö - EKP:n henkilöstö - Vahingonkorvauskanne, jolla vaaditaan korvausta vahingosta, joka on aiheutunut suoraan työsuhteen ehtojen ja henkilöstösääntöjen väitetystä lainvastaisuudesta - Virkamiestuomioistuimen toimivallan puuttuminen - Tutkimatta jättäminen - Palveluksesta vapauttaminen henkilöstön edustamista varten - Työmäärää ei ole mukautettu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajaja L. Levi ja asianajaja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: F. Malfrère ja N. Urban, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

EKP:n velvoittaminen maksamaan kantajalle korvausta vahingosta, joka kantajalle on väitetysti aiheutunut hänen harjoittamaansa ammattiyhdistystoimintaan liittyvän syrjinnän yhteydessä

Tuomiolauselma

Euroopan keskuspankki velvoitetaan korvaamaan Maria Concetta Cerafoglille 5 000 euron suuruinen määrä.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan keskuspankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Maria Concetta Cerafoglin oikeudenkäyntikuluista.

Maria Concetta Cerafogli vastaa omia oikeudenkäyntikulujaan kahdesta kolmasosasta.

____________

1 - EUVL C 327, 20.12.2008, s. 43.