Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 - Cerafogli proti Evropski centralni banki

(Zadeva F-84/08)1

(Javni uslužbenci - Uslužbenci ECB - Odškodninska tožba za povrnitev škode, nastale neposredno zaradi domnevne nezakonitosti pogojev za zaposlitev in pravil, ki se uporabljajo za te uslužbence - Nepristojnost Splošnega sodišča - Nedopustnost - Oprostitev opravljanja nalog zaradi zastopanja teh uslužbencev - Neobstoj prilagoditve količine dela - Napaka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: F. Malfrère in N. Urban, zastopnika, skupaj z de B. Wägenbaurjem, odvetnik)

Predmet

Naložitev povračila škode s strani ECB, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi diskriminacije povezane z njeno sindikalno dejavnostjo.

Izrek

Evropska centralna banka mora plačati M. Cerafogli znesek 5000 EUR.

V preostalem je tožba zavrnjena.

Evropska centralna banka nosi poleg svojih stroškov še tretjino stroškov, ki jih je priglasila M. Cerafogli.

M. Cerafogli nosi dve tretjini svojih stroškov.

____________

1 - UL C 327, 20.12.2008, str. 43.