Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

11 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-81/08

Zoe Ketselidou

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Kanne – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomio – Uuden olennaisen seikan puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Zoe Ketselidou vaatii kumoamaan komission 10.1.2008 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa hänen palvelusvuosiensa laskemisesta uudelleen siirrettäessä hänen Kreikassa hankkimiensa eläkeoikeuksien vakuutusmatemaattinen arvo yhteisön järjestelmään.

Ratkaisu: Kanne hylätään selvästi perusteettomana. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Määräajat – Lopulliseksi tulleen hallinnollisen päätöksen uudelleentarkastelu

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Määräajan ylittyminen – Alkaminen uudelleen – Edellytys – Uusi tosiseikka

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Uuden ja olennaisen tosiseikan olemassaolo voi oikeuttaa esittämään vaatimuksen, joka koskee kanteen nostamisen määräaikojen päätyttyä lopulliseksi tulleen päätöksen uudelleentarkastelua. Kyseisen tosiseikan on oltava omiaan muuttamaan olennaisesti sen henkilön tilannetta, joka vaatii kyseisen päätöksen uudelleentarkastelua. Lisäksi asianomaisen henkilön on tehtävä hallinnollinen vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa. Hänellä oleva intressi vaatia hallinnollisen tilanteensa mukauttamista uuteen lainsäädäntöön on näet tasapainotettava oikeusvarmuuden pakottavan vaatimuksen kanssa.

(ks. 32–36 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 231/84, Valentini v. komissio, 26.9.1985 (Kok., s. 3027, 14 kohta) ja asia 232/85, Becker v. komissio, 13.11.1986 (Kok., s. 3401, 10 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑495/93, Carrer ym. v. yhteisöjen tuomioistuin, 22.9.1994 (Kok. H., s. I‑A‑201 ja II‑651, 20 kohta); asia T‑202/97, Koopman v. komissio, 25.3.1998 (Kok. H., s. I‑A‑163 ja II‑511, 24 kohta); asia T‑42/97, Lebedef v. komissio, 14.7.1998 (Kok. H., s. I‑A‑371 ja II‑1071, 25 kohta) ja asia T‑186/98, Inpesca v. komissio, 7.2.2001 (Kok., s. II‑557, 51 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑92/05, Genette v. komissio, 16.1.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 62 kohta)

2.      Se, että yhteisön tuomioistuimen tuomiolla todetaan yleisesti sovellettava hallinnollinen päätös henkilöstösääntöjen vastaiseksi, ei voi olla sellaisten virkamiesten suhteen, jotka ovat jättäneet käyttämättä riittävän ajoissa henkilöstösääntöjen tarjoamat mahdollisuudet nostaa kanne, uusi tosiseikka, joka oikeuttaa esittämään vaatimuksen nimittävän viranomaisen tekemien, heitä koskevien yksittäispäätösten uudelleentarkastelusta.

(ks. 47 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑16/97, Chauvin v. komissio, 11.7.1997 (Kok. H., s. I‑A‑237 ja II‑681, 39–45 kohta) ja asia T‑165/97, Gómez de la Cruz Talegón v. komissio, 9.2.2000 (Kok. H., s. I‑A‑19 ja II‑79, 51 kohta)