Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 11. junija 2009

Zadeva F-81/08

Zoe Ketselidou

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Tožba – Sodba sodišča Skupnosti – Novo pomembno dejstvo – Neobstoj“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero Z. Ketselidou predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 10. januarja 2008, s katero je bila zavrnjena njena zahteva po ponovnem izračunu pokojninske dobe zaradi prenosa aktuarskega ekvivalenta pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno neutemeljena. Tožeči stranki se naloži, naj nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Roki – Ponovna preučitev upravne odločbe, ki je postala dokončna

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki – Prekluzija – Ponovno odprtje – Pogoj – Novo dejstvo

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Na podlagi obstoja novega pomembnega dejstva je mogoče utemeljiti vložitev zahteve za ponovno preučitev odločbe, ki je ob izteku rokov za tožbo postala dokončna. Zadevno dejstvo mora biti tako, da lahko bistveno spremeni položaj tistega, ki želi doseči ponovno preučitev navedene odločbe. Poleg tega mora zadevna oseba vložiti upravno zahtevo v razumnem roku. Njen interes, da zahteva uskladitev svojega upravnega položaja z novimi predpisi, je namreč treba tehtati v razmerju do zahteve po pravni varnosti.

(Glej točke od 32 do 36.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. september 1985, Valentini proti Komisiji, 231/84, Recueil, str. 3027, točka 14; 13. november 1986, Becker proti Komisiji, 232/85, Recueil, str. 3401, točka 10;

Sodišče prve stopnje: 22. september 1994, Carrer in drugi proti Sodišču, T-495/93, RecFP, str. I-A-201 in II-651, točka 20; 25. marec 1998, Koopman proti Komisiji, T-202/97, RecFP, str. I-A-163 in II-511, točka 24; 14. julij 1998, Lebedef proti Komisiji, T-42/97, RecFP, str. I-A-371 in II-1071, točka 25; 7. februar 2001, Inpesca proti Komisiji, T-186/98, Recueil, str. II-557, točka 51;

Sodišče za uslužbence: 16. januar 2007, Genette proti Komisiji, F-92/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 62.

2.      Ugotovitev v sodbi sodišča Skupnosti, da so s splošno upravno odločbo kršeni Kadrovski predpisi, v zvezi z uradniki, ki niso v primernem roku uporabili možnosti tožbe iz Kadrovskih predpisov, ne more pomeniti novega dejstva, s katerim bi bilo mogoče utemeljiti predložitev zahteve za ponovno preučitev posamičnih odločb, ki jih sprejme organ, pristojen za imenovanja, in ki se nanašajo nanje.

(Glej točko 47.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 11. julij 1997, Chauvin proti Komisiji, T-16/97, RecFP, str. I-A-237 in II-681, točke od 39 do 45; 9. februar 2000, Gómez de la Cruz Talegón proti Komisiji, T-165/97, RecFP, str. I-A-19 in II-79, točka 51.