Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 11. novembrī un kurā tiek lūgta atļauja vērst piedziņu – Silvana Moro u.c./Eiropas Komisija

(Lieta C-593/20 SA)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Pasītāji: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (pārstāvis: S. Colledan, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāji lūdz Eiropas Savienības Tiesu saskaņā ar [LESD] Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 7.6.2016., C 202/266, 268. lpp.) 1. pantu dot atļauju vērst piedziņu uz visiem līdzekļiem, kurus Eiropas Komisija ir piešķīrusi vai piešķirs Serbijas Republikai, lai panāktu, ka Serbijas Republika pilnībā izpilda savas parādsaistības [pret prasītājiem].

____________