Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. listopadu 2020 Anne-Marie Klose proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 9. září 2020 ve věci T-81/20, Anne-Marie Klose v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-600/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Anne-Marie Klose (zástupkyně: I. Seher, advokátka)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 11. února 2021 neuznal kasační opravný prostředek za přijatelný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________