Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 11-i ítélete - Trentea kontra FRA

(F-112/10. sz. ügy)

(Közszolgálat - Az FRA személyi állománya - Ideiglenes alkalmazottak - Felvétel - Álláshirdetés - A pályázat elutasítása)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Cornelia Trentea (Bécs, Ausztria) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (képviselők: M. Kjærum meghatalmazott, segítője B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Elsősorban az alperes azon határozatának megsemmisítésére irányuló kérelem, amely elutasítja a felperesnek a "Finance and Procurement" területén adminisztratív asszisztensi álláshelyre benyújtott pályázatát, valamint a valamely másik pályázót kinevezőt határozat megsemmisítésére irányuló kérelem. Másodsorban a felperes által állítólagosan elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

C. Trentea maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége részéről felmerült költségeket.

____________

1 - HL C 13., 2011.1.15., 43. o.