Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 11. decembra spriedums - Trentea/FRA

(lieta F-112/10) 

Civildienests - FRA personāls - Pagaidu darbinieki - Pieņemšana darbā - Paziņojums par vakanci - Kandidatūras noraidīšana

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cornelia Trentea (Vīne, Austrija) (pārstāves - L. Levi un M. Vandenbussche, advokātes)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (pārstāvji - M. Kjærum, pārstāvis, kuram palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Civildienests - Pirmkārt, prasība atcelt atbildētājas lēmumu noraidīt prasītājas kandidatūru administratīvā asistenta amatam "Finance and Procurement" jomā, kā arī lēmumu par cita kandidāta iecelšanu šajā amatā. Otrkārt, prasība atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, kas esot nodarīts prasītājai.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

C. Trentea sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 13, 15.01.2011., 43. lpp.