Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 decembrie 2012 - Trentea/FRA

(cauza F-112/10)

(Funcție publică - Personalul FRA - Agenți temporari - Recrutare - Aviz pentru ocuparea unui post vacant - Respingerea unei candidaturi)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Cornelia Trentea (Viena, Austria) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (reprezentanți: M. Kjærum, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Funcție publică - În primul rând, cerere de anulare a deciziei pârâtei de respingere a candidaturii reclamantei pentru un post de asistent administrativ în domeniul "Finance and Procurement", precum și a deciziei de numire a altui candidat. În al doilea rând, cerere de reparare a prejudiciului moral și material pretins suferit de reclamantă.

Dispozitivul

    Respinge acțiunea.

Doamna Trentea suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile efectuate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

____________

1 - JO C 13, 15.1.11, p. 43.