Language of document : ECLI:EU:F:2011:173

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)


29 septembrie 2011


Cauza F‑114/10


Carlos Bowles, Emmanuel Larue

și

Sarah Whitehead

împotriva

Băncii Centrale Europene (BCE)

„Funcție publică – Personal al BCE – Adaptare generală a salariilor – Metodă de calcul – Date provizorii – Criză economică și financiară – Circumstanțe speciale – Act care lezează – Fișă de remunerație – Act provizoriu”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care domnul Bowles, domnul Larue și doamna Whitehead solicită anularea fișelor lor de salariu din luna ianuarie 2010 și din lunile următoare, în măsura în care acestea conțin o adaptare generală a salariilor pentru anul 2010 de 2 %, precum și obligarea BCE la plata către aceștia de daune interese aferente creșterii cu 0,1 % a salariului lor și a tuturor celorlalte drepturi financiare derivate începând din luna ianuarie 2010, pe lângă dobânzile de întârziere, unui prejudiciu de pierdere a puterii de cumpărare, stabilit ex æquo et bono și cu titlu provizoriu la suma de 5 000 de euro pentru fiecare reclamant, și prejudiciului lor moral evaluat ex æquo et bono la suma de 5 000 de euro pentru fiecare reclamant

Decizia:      Anulează deciziile BCE de a mări cu 2 % remunerațiile reclamanților începând cu 1 ianuarie 2010, astfel cum figurează în fișele lor de salariu din ianuarie 2010 și din lunile următoare. Respinge în rest acțiunea. BCE suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Agenți ai Băncii Centrale Europene – Acțiune –Act care lezează – Noțiune

(Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, art. 36; Condițiile de încadrare în muncă a personalului Băncii Centrale Europene, art. 13)

2.      Funcționari – Agenți ai Băncii Centrale Europene – Remunerație – Metodă de calcul pentru adaptarea generală a remunerațiilor – Puterea de apreciere a administrației – Limite

3.      Funcționari – Acțiune – Acțiune în despăgubire – Anularea actului nelegal atacat – Reparare adecvată a prejudiciului moral

1.      Deși fișele de remunerație, ca atare, nu prezintă caracteristicile unui act care lezează, acestea traduc însă, în termeni financiari, conținutul unor decizii juridice individuale adoptate de administrație pentru aplicarea unor acte cu caracter general în materie de remunerație.

Un act provizoriu în materie de remunerație adoptat de Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene poate să lezeze în cazul în care adoptarea acestuia urmărește să producă efecte de drept de natură să afecteze interesele persoanelor în cauză, modificând în mod distinct situația lor juridică în perioada în care este aplicabil.

(a se vedea punctele 42 și 50)


Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 24 iunie 2008, Cerafogli și Poloni/BCE, F‑116/05, punctul 51; 28 octombrie 2010, Cerafogli/BCE, F‑96/08, punctele 33 și 34 și jurisprudența citată

2.      Nota din 11 iunie 2008, intitulată „Metodologia aplicată de Banca Centrală Europeană pentru adaptarea generală a salariilor în perioada cuprinsă între ianuarie 2009 și decembrie 2011”, nu prevede posibilitatea ca Banca Centrală Europeană, cu excepția cazului în care rezultatul final al metodei prezentate nu ar fi în acord cu politica sa de moderare a salariilor, să nu țină seama de date provizorii precum cele furnizate de Eurostat și puse la dispoziție de Comisie la 31 octombrie 2009 cu privire la evoluția salariilor în cadrul grupului de referință „Instituții și organe ale Uniunii Europene”. Dimpotrivă, una dintre notele de subsol cuprinse în Nota din 11 iunie 2008 prevede că, întrucât datele care privesc instituțiile Uniunii Europene sunt aprobate de Consiliu la sfârșitul lunii decembrie a fiecărui an, astfel de date provizorii sunt acceptate. În consecință, Banca Centrală Europeană trebuia să țină seama de coeficientul de 3,6 % care era ultimul pus la dispoziție de Comisie la 31 octombrie 2009, și aceasta chiar și în condițiile în care coeficientul de adaptare a remunerațiilor funcționarilor și ale altor agenți ai Uniunii reținut în final de Consiliu este diferit.

Pentru a nu lipsi de orice efect util procedura specifică ce permite Consiliului guvernatorilor să se dispenseze de rezultatele metodei de calcul al adaptării generale a salariilor atunci când aceasta contravine orientării politice a Băncii Centrale Europene în materie de moderare a salariilor și în lipsa oricăror alte dispoziții speciale sau derogatorii, nu se poate deduce din Nota din 11 iunie 2008 că finalitatea și spiritul acesteia ar permite Băncii Centrale Europene să se dispenseze, în cazul unei crize economice grave, de termenii clari și neechivoci ai notei de subsol.

(a se vedea punctele 67 și 70)


3.      Anularea unui act afectat de nelegalitate poate constitui, prin ea însăși, repararea adecvată și în principiu suficientă a oricărui prejudiciu moral pe care l‑a putut produce acest act, cu excepția situației în care reclamantul dovedește că a suferit un prejudiciu moral care poate fi separat de nelegalitatea ce determină anularea și care nu poate fi reparat integral prin această anulare.

(a se vedea punctul 81)


Trimitere la:

Curte: 7 februarie 1990, Culin/Comisia, C‑343/87, punctele 27-29

Tribunal Uniunii Europene: 9 decembrie 2010, Comisia/Strack, T‑526/08 P, punctul 58