Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. május 22-i ítélete – AU kontra Európai Bizottság

(F-109/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Nyugdíjak – Távozási díj)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: AU (képviselő: R. Oehmen ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes számára távozási díj fizetését megtagadó bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

AU maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottság költségeit is.

____________

1 HL C 13., 2011.1.15.., 43. o.