Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 22 maj 2012 – AU mot Europeiska kommissionen

(Mål F-109/10)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställda – Pensioner – Avgångsvederlag)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: AU (ombud: advokaten R. Oehmen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och B. Eggers)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte betala ut avgångsvederlag till sökanden

Domslut

Talan ogillas.

AU ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 13, 15.1.2011, s. 43.