Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.2.2012 – AT v. EACEA

(Asia F-113/10)1

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Arviointikertomus – Kertomuksen lopullisuus – Kanteen nostamisen määräaika – Kanne on nostettu liian myöhään – Määräaikaisen palvelussuhteen irtisanominen ennen sovittua päättymispäivää epäpätevyyden johdosta – Tuomioistuinvalvonta – Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AT (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) (asiamiehet: F. Couplan ja D. Homann, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin vaatimus kumota kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.6.2008–31.12.2008, toiseksi vaatimus kumota työsopimuksen tekoon valtuutetun viranomaisen (AHCC) päätös irtisanoa kantajan määräaikainen työsopimus ennen sovittua päättymispäivää ja kolmanneksi vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

AT vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 72, 5.3.2011, s. 35.