Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 septembrie 2011 – Bowles, Larue și Whitehead/BCE

(Cauza F-114/10)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Ajustare generală a salariilor – Metodă de calcul – Date provizorii – Criză economică și financiară – Circumstanțe speciale – Act cauzator de prejudicii – Fișă de remunerație – Act provizoriu)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Carlos Bowles, Emmanuel Larue și Sarah Whitehead. (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: E. Carlini și M. López Torres, agenți, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere având ca obiect anularea fișelor de salariu ale reclamanților din luna ianuarie 2010 și din lunile următoare, în măsura în care în acestea se aplică o creștere a salariului cu 2 % ca urmare a exercițiului financiar de ajustare a salariilor pentru anul 2010, precum și compensarea prejudiciului material suferit de reclamanți

Dispozitivul

Anulează Deciziile Băncii Centrale Europene de creștere cu 2 % a remunerațiilor domnilor Bowles și Larue și a doamnei Whitehead începând cu 1 ianuarie 2010, pe care se bazează fișele lor de salariu din luna ianuarie 2010 și din lunile următoare.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Centrală Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 55, 19.2.2011, p.37.