Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 29. septembra 2011 – Bowles, Larue in Whitehead proti ECB

(Zadeva F-114/10)1

(Javni uslužbenci – Uslužbenci ECB – Splošna prilagoditev plač – Metoda izračuna – Začasni podatki – Ekonomska in finančna kriza – Posebne okoliščine – Akt, ki posega v položaj – Plačilni list – Začasni akt)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Carlos Bowles, Emmanuel Larue in Sarah Whitehead (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: E. Carlini in M. López Torres, zastopnika, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Zahteva za razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za januar 2010 in za naslednje mesece v delu, v katerem določajo povišanje plače za 2 %, ki je posledica prilagoditve plač za leto 2010, in povračilo premoženjske škode, ki je nastala tožečima strankama.

Izrek

1.    Odločbe Evropske centralne banke, da se od 1. januarja 2010 za 2 % povišajo plače C. Bowlesa, E. Laruea in S. Whitehead, kar je razvidno tudi iz njihovih plačnih listov za januar 2010 in naslednjih mesecev, so razglašene za nične.

2.    Tožba se za preostanek zavrne.

3.    Evropska centralna banka nosi vse stroške.

____________

1     UL C 55, 19.2.2011, str. 37.