Language of document :

2010 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje AT prieš EACEA

(Byla F-113/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: AT, atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Blot ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Ginčo dalykas bei aprašymas

Prašymas, pirma, panaikinti ieškovo karjeros vertinimo ataskaitą už 2008 m. birželio 1 d.-gruodžio 31 d. laikotarpį, antra, panaikinti sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą, kuriuo nutraukiama ieškovo terminuota sutartis ir, trečia, prašymas atlyginti patirtą žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti ieškovo karjeros vertinimo ataskaitą už 2008 m., patvirtintą 2009 m. spalio 29 d. sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos sprendimu,

panaikinti 2010 m. vasario 12 d. sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą, kuriuo ji nutraukė ieškovo darbo sutartį; ir prireikus,

panaikinti sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą, kuriuo atmetami ieškovo pateikti skundai dėl karjeros vertinimo ataskaitos už 2008 m., ir sprendimą nutraukti darbo sutartį; priteisti iš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos sumą, kuri neturėtų būti mažesnė nei ieškovo atlyginimas (ir visas kitas išmokas, numatytas Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose), apskaičiuotą nuo jo atleidimo iš darbo 2010 m. vasario 12 d. iki datos, kada jis bus grąžintas į darbą šioje įstaigoje, kuri panaikins savo sprendimą nutraukti darbo sutartį, taip atlyginant profesinę žalą ir finansinius nuostolius bei palūkanas pagal įstatymus nuo sprendimo priėmimo,

priteisti iš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos negalutinę 10 000 eurų sumą fizinei žalai atlyginti ir palūkanas pagal įstatymą nuo sprendimo priėmimo datos,

priteisti iš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos negalutinę ir ex aequo et bono nustatytą 50 000 eurų sumą moralinei žalai atlyginti bei palūkanas pagal įstatymą nuo sprendimo priėmimo datos,

bet kuriuo atveju priteisti iš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos negalutinę ir ex aequo et bono nustatytą 10 000 eurų sumą žalai, patirtai dėl protingo termino karjeros vertinimo atskaitai už 2008 m. patvirtinti viršijimą, ir palūkanas pagal įstatymą nuo sprendimo priėmimo datos,

priteisti iš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos bylinėjimosi išlaidas.

____________