Language of document :

Tožba, vložena 2. novembra 2010 - AT proti EACEA

(Zadeva F-113/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AT (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet in opis spora

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2008 (v nadaljevanju: KOP 2008), drugič, razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bila predčasno odpovedana pogodba o zaposlitvi tožeče stranke za določen čas in tretjič, predlog za odškodnino.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi KOP 2008 tožeče stranke, kot je bilo sprejeto z odločbo organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, z dne 29. oktobra 2009;

za nično naj se razglasi odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, z dne 12. februarja 2010, s katero je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi tožeče stranke, in, kolikor je treba,

za nično naj se razglasi odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero so bili zavrnjeni ugovori tožeče stranke zoper njeno KOP 2008 in odločbo o odpovedi; EACEA naj se naloži plačilo zneska, ki ne sme biti nižji od zneska plače tožeče stranke (in vseh dodatkov, predvidenih v Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti), izračunanega od prenehanja dela 12. februarja 2010 in do dne ponovne vključitve v Agencijo po razglasitvi ničnosti odločbe o odpovedi, zaradi povračila poklicne in finančne škode, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

EACEA naj se naloži plačilo zneska, začasno določenega na 10.000 EUR, zaradi materialne škode, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

EACEA naj se naloži plačilo zneska, začasno in ex aequo et bono določenega na 50.000 EUR, zaradi nematerialne škode, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

v vsakem primeru naj se EACEA naloži plačilo zneska, začasno in ex aequo et bono določenega na 10.000 EUR, zaradi povračila škode, nastale zaradi prekoračitve razumnega roka pri izdelavi KOP 2008, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

EACEA naj se naloži plačilo stroškov.

____________