Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. travnja 2021. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Luxury Trust Automobil GmbH

(predmet C-247/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Revident: Luxury Trust Automobil GmbH

Tuženo tijelo: Finanzamt Österreich, Dienststelle Baden Mödling

Prethodna pitanja

Treba li članak 47. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 u vezi s člankom 197. stavkom 1. točkom (c) te direktive (kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2010/45/EU2 od 13. srpnja 2010.) tumačiti na da je osoba kojoj se obavlja isporuka označena kao osoba odgovorna za plaćanje PDV-a i onda kada se u računu, u kojem nije iskazan iznos PDV-a, navede: „Izuzet trostrani posao unutar Zajednice”?

U slučaju niječnog odgovora na prvo prethodno pitanje:

(a)    Može li se takav sadržaj računa valjano naknadno ispraviti (navodeći: „Trostrani posao unutar Zajednice u skladu s člankom 25. UStG-a. Porezni dug prenosi se na kupca”)?

(b)    Je li za valjanost ispravka potrebno da primatelj računa zaprimi ispravljeni račun?

(c)    Ima li ispravak retroaktivan učinak od datuma prvobitnog izdavanja računa?

Treba li članak 219.a Direktive 2006/112/EZ (kako je izmijenjena Direktivom 2010/45/EU3 i ispravkom njemačke jezične verzije od 17. studenoga 2010., SL L 299/46) tumačiti na način da treba primijeniti odredbe o izdavanju računa one države članice čije bi se odredbe primijenile ako se (već) u računu „osoba kojoj se roba isporučuje” nije odredila kao osoba odgovorna za plaćanje PDV-a; ili se pak trebaju primijeniti odredbe one države članice čije bi se odredbe primijenile da se označavanje „osobe kojoj se roba isporučuje” kao osobe odgovorne za plaćanje PDV-a smatra valjanim?

____________

1     SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

2     Direktiva Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa (SL 2010., L 189, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 335.)

3     Ispravak Direktive 2010/45 o izmjeni Direktive 2006/112 (SL 2010., L 299, str. 46.)